Regulamin

REGULAMIN O.W. STOKROTKA

1. Każda osoba przebywająca na terenie O.W. Stokrotka zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Każdy wczasowicz, który przyjeżdża na wypoczynek do O.W. Stokrotka, musi przedstawić właścicielowi/administratorowi ośrodka dowód tożsamości w celu zameldowania oraz z góry dokonać należnej zapłaty w dniu przyjazdu.
3. Wpłacona zaliczka, w terminie wyznaczonym podczas rezerwacji przez administratora ośrodka jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji z jakiekolwiek powodu.
4. Wczasowicz zobowiązany jest do nie niszczenia domków, pokojów, świetlicy oraz całego ich wyposażenia, a także wszystkich elementów ośrodka. Domek lub pokój oraz ich wyposażenie musi być oddany w takim samym stanie i ilości w jakim był w dniu przyjazdu. W przypadku wyrządzonej szkody, wczasowicz pokrywa koszty naprawy szkód powstałych z jego winy, które zostaną stwierdzone podczas oddania domku w dniu wyjazdu.
5. Każdy element wyposażenia ma być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Wszystkie osoby przebywające na terenie O.W „Stokrotka” zobowiązują się do zachowania porządku oraz czystości na terenie całego ośrodka.
7. Na terenie ośrodka nie wolno rozbijać namiotów oraz innego sprzętu turystycznego bez zezwolenia właściciela ośrodka.
8. Podczas grillowania należy pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa. Palący się grill nie może stać na werandzie oraz przy drewnianej konstrukcji domku.
9. Koce, będące na wyposażeniu domków są przeznaczone do użytkowania na terenie ośrodka. Obowiązuje zakaz wynoszenia koców poza teren ośrodka, np. na plaże.
10. Każda dodatkowa osoba może przebywać gościnnie na ośrodku po zgłoszeniu tego faktu właścicielowi ośrodka oraz po wyrażeniu jego zgody.
11. Osoby niezameldowane, przebywające gościnnie mogą być na terenie ośrodka maksymalnie do godziny 22.
12. O wszystkich sprawach wynikających w trakcie pobytu związanych z funkcjonowaniem ośrodka należy informować właścicielkę ośrodka.
13. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione na terenie ośrodka.
14. W przypadku zaistnienia faktu kradzieży, pobicia, i innych czynów niezgodnych z prawem należy bezwzględnie powiadomić właściciela ośrodka i najbliższą jednostkę policji.
15. Administracja ośrodka nie odpowiada za szkody (np. samochodów) spowodowane przez czynniki atmosferyczne oraz naturę.
16. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 6:00. Każda osoba przebywająca na terenie ośrodka zobowiązana jest do jej przestrzegania.
17. W przypadku wcześniejszej rezygnacji (z jakiekolwiek powodu) z pobytu nie zwracamy kosztów za opłacone wczasy
18. W przypadku zakłócania ciszy nocnej lub łamania innych punktów regulaminu właściciel ma prawo wydalenia wczasowicza z obiektu bez zwrotu kosztów za opłacony pobyt.
19. Doba hotelowa trwa od godz.14.00 do godz.11.00. Wynajmujący jest zobowiązany do pozostawienia domku w takim stanie w jakim go przyjął.
20. Za zgubiony do domku lub pokoju klucz, wczasowicz ponosi kare finansową w wysokości 50 zł.
21. CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW W domkach, pokojach, świetlicy oraz wszystkich zamkniętych pomieszczeniach.